Begär offert

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi med svar snarast.


(Lämna tom)

Lennart Stenkvist

Jag förstod inte då att det var ett avgörande moment, när jag som tioåring hörde Sixten Ehrling dirigera Våroffer på Konserthuset i Stockholm. Så här efteråt inser jag att där grundlades mitt intresse för den klassiska musiken – vilken omskakande upplevelse. Att försöka skapa så starka musikaliska upplevelser som möjligt, till så många möjligt har varit rättesnöret under hela mitt yrkesliv. Det har varit en utmaning att skapa en spännande programsättning i vardagen under alla år som konserthuschef. Ibland har det också varit fest som t.ex. vid Sommarfestivalerna i Helsingborg, Trettonsdagskonserterna på SVT och då MSO framförde Våroffer i Pildammsparken tillsammans med Cirkus Cirkör som första evenemang någonsin i sommarscen Malmö. Men den bästa förutsättningen för starka musikupplevelser är klangen i det musikaliska rummet och det är glädjande att det enträgna arbetet med att hela tiden lyfta fram akustiken när Malmö Live skapades gett ett sådant extraordinärt resultat.

Arbetet som konserthuschef har inneburit många pedagogiska situationer (både i tal och skrift) inför publikgrupper, styrelsen och andra beslutsfattare. Nu vill jag föra denna pedagogik vidare i nya sammanhang.

Lennart
Lennart

Under åren har jag fått en god kännedom om människors intresse av klassiskt musik, och hur de ser på denna konstart. Denna har lett fram till att jag skapat olika typer av introduktionskurser för att vidareutveckla deras intresse. Eftersom jag arbetat både inom den symfoniska- och operavärlden handlar kurserna om respektive företeelse. Återkopplingen från deltagarna har alltid varit mycket positivt varför kurserna har hållits flera gånger oftast i samarbete med vänföreningar och studieförbund.

Kurser

Jag har skapat en bas av grundkurser, och om deltagarna sedan önskar fortsätta skapar vi nya kurser utifrån en gemensam diskussion.

 • Operakunskap 1

  Operakunskap 1 vänder sig till både den vane operabesökaren som till nybörjaren. Den erfarne får möjlighet att sätta ord till det man redan tycker sig känna till och nybörjaren får med sig redskap till starka operaupplevelser.

  Kursen omfattar sju träffar och ger, med hjälp av mycket lyssning, en grundläggande introduktion till: operan som konstart – operatermer –lyssningsmetodik - iscensättning - samt en kort översikt av operahistorien. Fokus läggs på italiensk och tysk opera genom århundradena.

 • Operakunskap 2

  Eftersom kursen operakunskap 1 fokuserar på italiensk och tysk opera kompletterar denna kurs bilden genom att presentera engelsk, fransk, rysk och svensk opera samt en orientering i övriga Europa. Detta medför också att vi går igenom operahistorien kronologiskt flera ggr vilket leder till att kunskaperna från första kursen konsolidieseras. Kursen omfattar sju tillfällen och de sista två gångerna får vi äntligen gå in på djupet i två operagiganters verk Rossini Barberaren i Sevilla och Mozarts Figaros bröllop, för att se hur en opera är konstruerad.

 • Den musikaliska berättelsen - om symfonisk musik

  Någon har sagt att den symfoniska musiken är ”lyssnandets konst”. Vi lyssnar på olika sätt. Vissa försjunker i minnen eller känslolägen, andra ser bilder inom sig, många följer med i flödet av melodier och klanger när vi inte imponeras av prestationerna. Allt detta kan ske i var och en av oss inom loppet av ett musikstycke. Sedan sorterar vi våra intryck för att skapa en helhetsbild som vi därefter lägger in i vår erfarenhetsbank. Beroende på vår erfarenhet infinner sig sedan en förväntan när vi lyssnar på ett nytt stycke i liknande stil eller av samma tonsättare. Osv… osv… osv…

  Men tonsättaren vill i högsta grad vara med och påverka vårt lyssnande, det är ju ändå hen som har totat ihop alla tonerna som sätter fart på våra sinnen. Man kan säga att tonsättaren vill berätta något med sin musik, gärna på ett personligt sätt. Ju mer vi vet om tonsättarens utgångspunkter och tankar, den tidsepok hen verkade i desto lättare har vi att ta oss an ”berättelsen”. Våra förväntningar blir hamnar på rätt våglängd, justerade till rätt frekvens, så att vi lättare kan ta emot vad tonsättaren vill berätta.

  Kursen har sju lektionstillfällen om 2,5 timmar varder och ger möjligheter till fördjupade diskussioner. Den tar upp aspekter som den estetiska upplevelsen, instrumentidentifikation, epokgörande moment inom musikhistorien, olika format och formtyper m.m. Kort och gott kan man säga att det är en musikhistorisk exposé (dock inte i kronologisk ordning) där vi fokuserar på vad som skapar berättelsen i olika musikverk.

Föreläsningar

 • Musik, vad är det

  Vi omger ständigt med musik, både medvetet och omedvetet. På vilket sätt påverkar den oss och hur använder vi den. Med hjälp av många musikexempel från olika genrer får alla deltagare tillfälle att reflektera över sina musikvanor och insikt i grundläggande estetiska resonemang kring musik.

 • Att skapa ett konserthus - om och kring Malmö Live

  Vad är det viktigaste när man ska göra ett nytt konserthus – och hur åstadkommer man en bra akustik. Malmö Live konserthus har blivit en akustisk och funktionell fullträff och jag berättar om vägen dit. Bäst görs detta på plats i Malmö Live, men det går också med hjälp av bilder att genomföra föreläsningen annorstädes.

 • Mina bilder av Jussi

  Många av oss var inte med när det begav sig. Men vi har ändå fått växa upp med Jussi Björling och har alla skapat någon slags personlig relation till honom. Jag berättar om några av mina oförglömliga Jussi ögonblick.

 • Är Figaros bröllop operornas opera

  Många vill påstå detta, och vad är det i operan som ligger till grund för sådana tankar. Den epokgörande finalen i akt 2 räcker inte som förklaring, orkesterns ständiga medverkan i den dramatiska berättelsen, de varierade personligheterna och de ljuvliga melodierna spelar också in. Med hjälp av både ljud och film sekvenser tränger vi in i en odödlig opera

En föreläsning sker under ett enstaka tillfälle och ger möjlighet att djupdyka i ett ämne. Ofta sker dessa som resultat av ett samarbete med en organisation där vi diskuterar vad som ska avhandlas i föreläsningen. Det kan vara allt ifrån en genomgång av en opera eller ett musikverk till en mer personlig betraktelse den klassiska musikens påverkan på jazzen. Dessutom har jag ett antal standardföreläsningar som har blivit mycket uppskattade.

Bild föreläsning
Bild presentator

Moderator / Presentatör

Under flera säsonger ledde jag ”soppluncher” på Malmö Opera som i samtalsform kom olika aktörer in på livet. Att skapa en känsla av intimitet och direkthet är grundstenen i all form av levande presentation av musik vare sig det är som moderator eller presentatör av en konsert. Att möta publiken live har varit en självklarhet i arbetet tillsammans med de orkestrar jag varit chef för. Åren på Sveriges Radio gav mig nyttiga erfarenheter att vara koncis på scenen.

Egen Penna

Skrivandet har varit en naturlig till av tillvaron ända sedan yrkesstarten som redaktionsassistent på Sohlmans Musiklexikon. Naturligtvis kretsar texterna kring musik men de går att dela upp i olika kategorier.

 • Malmö Live – inblickar och utblickar

  Malmö Live är stadens nya social och kulturella mötesplats, som täcker ett helt kvarter norr om västra hamnkanalen. Här samsas Malmö konserthus med hotell, bostäder, kontor, restauranger och en kongressbyggnad. Boken följer projektet från planeringsstadiet fram till färdigt bygge. Samtidigt visar den upp Malmö Live i ett större, internationellt sammanhang både arkitektoniskt och musikaliskt med fokus på akustik och konserthushistoria.
  Går att beställa via [javascript protected email address] pris 200:-

 • Artiklar i tidskriften OPUS
 • Programkommentarer
Bild egen penna
Bild vinodling

Vinodling

I takt med att vinrankorna ute i Östra Herrestad växer till sig kommer också en alldeles egen hemsida kring vinet ”Villa Cilla” att växa fram. De 400 plantorna av sorterna Solaris och Rondo planterades 2017 så än dröjer det några år tills det är dags att smaka. Måhända är det tillåtet med gårdsförsäljning då.

Kontakt

Är ni intresserade av att medverka i en kurs, boka en föreläsning / presentation, diskutera en programtext eller vad det vara månde skriv till [javascript protected email address] eller ring direkt på 0708 15 96 22.

LSt produktion AB
Org nr 559068-0376
Bild Kontakt